شعر در مورد تبریز

جمعه 22 دی 1396 ساعت 10:01

شعر در مورد تبریز

شعر در مورد تبریز ،شعری در مورد تبریز،شعر در مورد تبریز،شعر ترکی در مورد تبریز،شعر در مورد شهر تبریز،شعر زیبا در مورد تبریز،شعری در مورد شهر تبریز،شعر استاد شهریار در مورد تبریز،شعر درباره تبریز،شعر ترکی در مورد شهر تبریز،شعری زیبا در مورد تبریز،شعری کوتاه در مورد تبریز،شعر درباره تبریز،شعر فارسی در مورد تبریز،شعر هایی در مورد تبریز،شعر کوتاه در مورد تبریز،شعر ترکی درباره تبریز،اشعار ترکی در مورد تبریز،شعر ترکی شهریار در مورد تبریز،شعر های ترکی شهریار در مورد تبریز،شعر درباره شهر تبریز،شعر هایی در مورد شهر تبریز،شعر شهریار در مورد شهر تبریز،شعری درباره شهر تبریز،شعر ترکی درباره شهر تبریز،شعر زیبا درباره تبریز،شعری زیبا درباره تبریز،شعر استاد شهریار درباره تبریز،شعری درباره ی تبریز،شعر درباره ی شهر تبریز،شعری درباره تبریز،شعر تبریز،شعر تبریزی،شعر تبریزیم،شعر تبریز شهریار،شعر تبریز در مه،شعر تبریز ترکی،شعر تبریز،شعری تبریز،شعر صائب تبریزی،شعر شمس تبریزی،شعر تبریزی با معنی،شعر تبریزی،شعر نیر تبریزی،شعر ترکی تبریزیم،شعر قطران تبریزی،شعر عاشقانه تبریزی،شعر همام تبریزی،متن شعر تبریزیم،شعر گوزل تبریزیم،شعر شهر تبریز شهریار،شعر شهریار تبریزی،شعر تبریز استاد شهریار،شعر بهجت تبریزی شهریار،شعر ترکی شهریار تبریز،شعر شهر تبریز از شهریار،شعر تیتراژ سریال تبریز در مه،شعر تیتراژ تبریز در مه،متن شعر تبریز در مه،دانلود شعر تبریز در مه سالار عقیلی،دانلود شعر سریال تبریز در مه،شعر ترکی تبریزی،شعر به زبان ترکی تبریز،شعر صائب تبریزی،شعر شمس تبریزی،شعر صایب تبریزی،شعر درباره تبریز،شعرهای تبریزی،شعری برای تبریز،شعری درمورد تبریز،شعر صائب تبریزی بهشت

شعر در مورد تبریز

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تبریز برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بود محال مرا داشتن امید محال

به عالمی‌که نباشد همیشه در یک حال

از آن زمان که جهان بود حال زین سان بود

جهان بگردد لیک نگردد این احوال

نبود شهر در آفاق بهتر از تبریز

به ایمنی و به مال به نکویی و جمال

زناز و نوش همه خلق بود نوشانوش

ز خلق و مال همه شهر بود مالامال

خدا پدید نیاورد شهر بهتر از آن

فلک به نعمت آن شهر برگماشت زوال

فراز گشت نشیب و نشیب گشت فراز

رمال گشت رماد و جبال گشت رمال

شعر اسم دریا , شعر در مورد اسم دریا , شعر درباره اسم دریا , شعر در وصف اسم دریا

شعر در مورد تبریز

شعر ایل بختیاری , شعر در مورد ایل بختیاری , شعر درباره ایل بختیاری , شعر در وصف ایل بختیاری

شهر تبریز است و جان قربان جانان میکند

سرمه چشم از غبار کفش میهمان میکند

شعر با ب , مشاعره با ب , شعر با حرف ب , شعر با ب شروع شه

شعری در مورد تبریز

شعر هفت سین , شعر در مورد هفت سین , شعر درباره هفت سین , شعر در وصف هفت سین

تبریز مرا به جای جان خواهد بود

همواره مرا ورد زبان خواهد بود

شعر با پ , مشاعره با پ , شعر با حرف پ , شعر با پ شروع شه

شعر در مورد تبریز

شعر با ا , مشاعره با ا , شعر با حرف الف , شعر با الف شروع شه

شهرتبریز است کوی دلبران

ساربانا بار بگشا زاشتران

شعر افتادگی , شعر در مورد افتادگی , شعر درباره افتادگی , شعر در وصف افتادگی

شعر ترکی در مورد تبریز

شعر اسم سحر , شعر در مورد اسم سحر , شعر درباره اسم سحر , شعر در وصف اسم سحر

شمس تبریز شوربایی بپخت

صوفیان الصلای پنهانی

شعر اسم سوگند , شعر در مورد اسم سوگند , شعر درباره اسم سوگند , شعر در وصف اسم سوگند

شعر در مورد شهر تبریز

شعر اسم شیدا , شعر در مورد اسم شیدا , شعر درباره اسم شیدا , شعر در وصف اسم شیدا

شد سعادت طلایه بر تبریز

تا فگندی تو سایه بر تبریز

شعر اسم شیرین , شعر در مورد اسم شیرین , شعر درباره اسم شیرین , شعر در وصف اسم شیرین

شعر زیبا در مورد تبریز

شعر اسم شبنم , شعر در مورد اسم شبنم , شعر درباره اسم شبنم , شعر در وصف اسم شبنم

مال تبریز خرج خوان تو نیست

بال سرخاب را توان تو نیست

شعر اسم زینب , شعر در مورد اسم زینب , شعر درباره اسم زینب , شعر در وصف اسم زینب

شعری در مورد شهر تبریز

شعر اسم سایه , شعر در مورد اسم سایه , شعر درباره اسم سایه , شعر در وصف اسم سایه

پس چون رکاب او ز نشابور در رسید
تبریز شد هزار نشابور ز احتشام

شعر اسم زهره , شعر در مورد اسم زهره , شعر درباره اسم زهره , شعر در وصف اسم زهره

شعر استاد شهریار در مورد تبریز

شعر اسم ریحانه , شعر در مورد اسم ریحانه , شعر درباره اسم ریحانه , شعر در وصف اسم ریحانه

من خاک خاک او که ز تبریز کوفه ساخت

خاکی است کاندر او اسد الله کند کنام

شعر اسم ستاره , شعر در مورد اسم ستاره , شعر درباره اسم ستاره , شعر در وصف اسم ستاره

شعر درباره تبریز

شعر اسم سیما , شعر در مورد اسم سیما , شعر درباره اسم سیما , شعر در وصف اسم سیما

تب ریزهای بدعت تبریز برگرفت

تبریز شد ز رتبت او روضه السلام

شعر اردبیل , شعر در مورد اردبیل , شعر درباره اردبیل , شعر در وصف اردبیل

شعر ترکی در مورد شهر تبریز

شعر اسم سعید , شعر در مورد اسم سعید , شعر درباره اسم سعید , شعر در وصف اسم سعید

سجده تبریز را خم درشده سرو سهی

غاشیه تبریز را برداشته جان سها

شعر اسم زهرا , شعر در مورد اسم زهرا , شعر درباره اسم زهرا , شعر در وصف اسم زهرا

شعری زیبا در مورد تبریز

شعر اسم رها , شعر در مورد اسم رها , شعر درباره اسم رها , شعر در وصف اسم رها

شهر تبریز است و پیــر روزگار

شهر تبریز این بهشت ماندگار

شـــــهر تبریز این دیـــــار بی مثال

خوار و کوچک گشتنش باشد محال

سرزمین صائب و شمس این دیار

سرزمیـــــن و آرمـــان شـــــهریار

شهر ستارخان سالار زمین

شهر مردان و زنان اهل دین

در تـــــــواریخ جـــــــهان بنوشته اند

مردم تبریز با خونهای خود آغشته اند

از همه سرتاسر ایران زمین

ماند تنها از یسار و از یمـین

یکه تنها ســـرزمین آذرین

سرزمین کوه های آتشین

از همه اســــتان آذربایـــــجان

ماند تبریز کهن با عشق و جان

بعد آن تبریز اســــــتانی بشد

سرزمین و حاکم و خانی بشد

بعد آن ایــــــــران دوبـــــاره زنــــــده شد

کشور ایران پر از شادی و قند و خنده شد

بخشی از تاریخ و سهم این دیار

می بـندد برحــق دهان روزگـــار

جان ما بر شهر ما وابـــسته است

شهر ما از هر جهت وارسته است

شهر ما با دوستان است مهربان

دوست می دارد رفیقان،هم دلان

چشــــم ما بر زیـــر پای میــــهمان

میهمان بر ما عزیز است همچو جان

شعر اسم رعنا , شعر در مورد اسم رعنا , شعر درباره اسم رعنا , شعر در وصف اسم رعنا

شعر در مورد تبریز

شعر اسم زری , شعر در مورد اسم زری , شعر درباره اسم زری , شعر در وصف اسم زری

حاشا که من از وصل به هجران آیم

سوی سقر از روضۀ رضوان آیم

بر هشت بهشت دوزخی بگزینیم؟

تبریز رها کنم به شروان آیم؟

شعر اسم رضا , شعر در مورد اسم رضا , شعر درباره اسم رضا , شعر در وصف اسم رضا

شعر درباره تبریز

شعر هفته بسیج , شعر در مورد هفته بسیج , شعر درباره هفته بسیج , شعر در وصف هفته بسیج

شهرتبریز است کوی دلبران

ساربانا بار بگشا زاشتران

شعر اجل , شعر در مورد اجل , شعر درباره اجل , شعر در وصف اجل

شعر فارسی در مورد تبریز

شعر اسم رامین , شعر در مورد اسم رامین , شعر درباره اسم رامین , شعر در وصف اسم رامین

تا در نکشم آب چرنداب و گجیل

سرخاب ز چشمم روان خواهد بود

شهر تبریز است و جان قربان جانان می کند

سرمه ی چشم از غبار کفش میهمان می کند

شعر ایمان , شعر در مورد ایمان , شعر درباره ایمان , شعر در وصف ایمان

شعر هایی در مورد تبریز

شعر اسم رضوان , شعر در مورد اسم رضوان , شعر درباره اسم رضوان , شعر در وصف اسم رضوان

شهر تبریز است و مشکین مرز و بوم

مهد شمس و کعبه ملای روم

کاورانا خوش فرود آی و درآی

ای بتار قلب ما بسته در آی

شعر اسم ژاله , شعر در مورد اسم ژاله , شعر درباره اسم ژاله , شعر در وصف اسم ژاله

شعر کوتاه در مورد تبریز

حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ , اشعار عاشقانه حافظ , اشعار دیوان حافظ شیرازی

دیده حاصل کن دلا آنگه ببین تبریز را

بی بصیرت کی توان دیدن چنین تبریز را

نیما یوشیج , شعر نیما یوشیج , اشعار نیما یوشیج , شعر نو نیما یوشیج

شعر ترکی درباره تبریز

سهراب سپهری , اشعار سهراب سپهری , شعر سهراب سپهری , شعر نو سهراب سپهری

هر چه بر افلاک روحانیست از بهر شرف

می نهد بر خاک پنهانی جبین تبریز را

اشعار عاشقانه شاملو , شعر شاملو , شعر عاشقانه شاملو , شعر های عاشقانه شاملو

اشعار ترکی در مورد تبریز

جملات عاشقانه برای همسر , جملات عاشقانه به همسر , جملات عاشقانه برای همسرم , جملات عاشقانه به همسرم

چون درختی را نبینی مرغ کی بینی برو

پس چه گویم با تو جان جان این تبریز راتعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید

شعر ترکی شهریار در مورد تبریز

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

چون همه روحانیون روح قدسی عاجزند
چون بدانی تو بدین رای رزین تبریز را

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر های ترکی شهریار در مورد تبریز

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

گر نه جسمستی تو را من گفتمی بهر مثال

جوهرین یا از زمرد یا زرین تبریز راشعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر درباره شهر تبریز

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

گر بدان افلاک کاین افلاک گردانست از آن
وافروشی هست بر جانت غبین تبریز را

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر هایی در مورد شهر تبریز

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

همچو دریاییست تبریز از جواهر و ز درر

چشم درناید دو صد در ثمین تبریز را

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

شعر در مورد تبریز

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

تو اگر اوصاف خواهی هست فردوس برین

از صفا و نور سر بنده کمین تبریز را

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعری درباره شهر تبریز

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

روح حیوانی تو را و عقل شب کوری دگر

با همین دیده دلا بینی همین تبریز را

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

شعر ترکی درباره شهر تبریز

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

پا نهادی بر فلک از کبر و نخوت بی درنگ

گر به چشم سر بدیدستی زمین تبریز را

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر زیبا درباره تبریز

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

برو تو دختر تاتی که عشق آسان نیست

دلم هنوز گرفتار ترک تبریز است

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعری زیبا درباره تبریز

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

تبریز مرا راحت جان خواهد بود

پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود

تا در نشکم آب چرنداب و گجیل

سرخاب زچشم من روان خواهد بود

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر استاد شهریار درباره تبریز

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

شهر ما از شور لبریز آمده است

وه که مولانا به تبریز آمده است

امشب آن دلبر میان شهر ما است

آنچه بخت دولت است از بهر ما است

شعر ادب , شعر در مورد ادب , شعر درباره ادب , شعر در وصف ادب

شعری درباره ی تبریز

شعر انسانیت , شعر در مورد انسانیت , شعر درباره انسانیت , شعر در وصف انسانیت

اصبحت تبریز عندی قبله او مشرقا

ساعه اضحی لنور ساعه ابغی الصلا

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعر درباره ی شهر تبریز

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

عین بحر فجرت من ارض تبریز لها

ارض تبریز فداک روحنا نعم الثری

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعری درباره تبریز

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

خواجو کنار دجله بغداد جنتست

لیکن میان خطه تبریز خوشترست

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر تبریز،شعر تبریزی

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

ساحل آرامشم رنگ خدا دارد عجب

شاخه ی گل هم کتابی از صفا دارد عجب!

تبریز

اینجا بهشتی بوده و من سرنوشتی دیگرم

از سر نوشتن جرم و من در سرشتی دیگرم

در شهر مهرِ مادر و آغوش این تبریز هم

حتی برای گفته ها من در نوشتی دیگرم!

شعر موفقیت , شعر در مورد موفقیت , شعر درباره موفقیت , شعر در وصف موفقیت

شعر تبریز شهریار

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

دانش از تبریز و حسن از گرج خیزد

حبذا شهری که دارد دین و دانش توامان

کی گمان کردم که در یک جا تواند گشت جمع

دانش تبریزیان با حسن گرجستانیان

حسن گرجستانیان را مایه از مریم بود

دانش تبریزیان از شمس دین دارد نشان

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر در مورد تبریز

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

یوسف مصر عالمش خوانم

شاه تبریز و میر اوجان است

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر تبریز ترکی

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

پسری داشت شحنه تبریز

حسن او دلفریب و شورانگیز

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر تبریز

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

آن یکی درویش ز اطراف دیار
جانب تبریز آمد وامدار

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

نه هزارش وام بد از زر مگر
 

بود در تبریز بدرالدین عمر

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر صائب تبریزی

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شد سوی تبریز و کوی گلستان
خفته اومیدش فراز گل ستان
زد ز دارالملک تبریز سنی

بر امیدش روشنی بر روشنی

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر شمس تبریزی

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

می خـــوام سکانس آخر و تــــو شهر تبریز بگیره

بـــــاور حــــسّ شـیــشُـمــو از دلـــــــ پـاییز بگیره

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

شعر تبریزی با معنی

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

صائب از خاک پاک تبریز است

هست سعدی گر از گل شیراز

ز حسن طبع تو صائب که در ترقی باد

بلند نام شد از جمله شهرها تبریز

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعر تبریزی

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شمس تبریز جو روان کن

گردان کن سنگ آسیا راشعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعر نیر تبریزی

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

اندر تبریز بد فلانی

اقبال دل فلانه ما

شعر استقلال , شعر در مورد استقلال , شعر درباره استقلال , شعر در وصف استقلال

شعر ترکی تبریزیم

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

شمس تبریز لطف فرمود

چون رفت ببرد لطف ها را

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر در مورد تبریز

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

زمستان رفت و آری شد بهار اینجا

عجب تبریز بارانیست !

بهار شهر شیدائیست

هزاری دیگر آمد

گوئیا وقت است

می آیند

سپاه صلح سرمست است

بیداریست

و مردم خیل رسوایان چه مجنون وار می جویند

شکنج زلف مه رویان

ز خوشاب خمار هوش می بویند

و دوشاب گوار نوش می دوشند

چه عاشق وار می گویند

که بادا هر چه بادا باد

بهشت نقد را دیدیم

دل از غمها چه روبیدیم

و این پیمانه ها را از صبا آری پسندیدم

و چون میرفت از آبادگان شهر آذر

به او دستی تکان دادیم و گفتیمش

سرت خوش باد

دلت دلشاد از سرمستی دوران

و دستت پر ز موسی و مسیح و مصطفی و مهدی جانان

و او میرفت و باران همچنان تبریز می بارید

و محصولش صداقت بود وپاکیها

روزی نو و روزیها

که اینجا در شراب شاهدان پیداست

و در پستوی دلها میکند بیداد

و در شبهای یلدائی

نقل مجلس خوش مشربان شوخ و طناز است

و اینجا اسمان دلشاد از تصویر بینائیست

چه بارانیست شهر ما …

چه نورانیست شهر ما …

سوارانی که می ایند سند ها از خزین هفت شهر عشق می ارند

عدم را باغ حوری ها و قلمانها نمی دانند

می گویند

حوری ها و قلمانها به آنجا ره نمی یابند

شاید هم بزک چون نیست در آنجا

دگر این شاهدان بی خود

قلندر وار می ایند

و اینجا سخت بارانیست

تبریز است

شهر مردمان رک و رویائیست

خلایق

نور می بارد !!!

بگو تبریز نورانیست

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعر عاشقانه تبریزی

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیزست

به بانگ و چنگ مخورمی‌که محتسب تیز است

در آستین مرقع پیاله پنهان کن

که همچو چشم صراحی زمانه خون ریز است

عراق و فارس گرفتی به شعر خود حافظ

بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است

بار دوم در غزلی به مناسبت کور شدن امیر مبارزالدین سروده:

دل منه بر دینی و اسباب او

زانکه از وی کس وفاداری ندید

شاه غازی خسرو گیتی ستان

آنکه از شمشیر او خون می‌چکید

عاقبت شیراز و تبریز و عراق

چون مسخر کرد وقتش در رسید

آنکه روشن بد جهان بینش بدو

میل در چشم جهان بینش کشید

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعر در مورد تبریز

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

چون نامه رسید سجده ای کن

شمس تبریز درفشان راشعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

متن شعر تبریزیم

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

شمس تبریز موسی عهدی

در فراقت مدارهارون را

شعر فرزند , شعر در مورد فرزند , شعر درباره فرزند , شعر در وصف فرزند

شعر گوزل تبریزیم

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

خسرو تبریز تویی شمس دین

سرور شاهان جهان علا

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر شهر تبریز شهریار

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

مفخر تبریز توی شمس دین

حسرت روزی و تمنای شب

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر شهریار تبریزی

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

شهر تبریز مرا غافل از این عالم کرد

همچو دسداس دلم خرد و به غربالم کرد

عشق افسانه ایم تن به غریبی نسپرد

زد به پرواز و زهجرش همه بی بالم کرد

خود رهید و دل من در کــــف صیاد سپرد

کشت با دست خود و زود همی چالم کرد

شهریارا تو ز هجران پری رنج به رخسار شدی

لیک من را غم دوری ز رخت مست و بد احوالم کرد

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعر تبریز استاد شهریار

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

تبریز نگو هر آنچه آنجاست نکوست

مغزاند همه مپندار تو ایشان را پوست

با طبع مخالفان موافق نشود

هرگز نشود فرشته با دیوان دوست

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر بهجت تبریزی شهریار

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

خداوندی شمس الدین تبریز

ورای هفت چرخ نیلگونست

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر ترکی شهریار تبریز

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

ایا تبریز خاک توست کحلم

که در خاکت عجایب ها فنونست

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعر شهر تبریز از شهریار

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شمس تبریز از خیالت خواب

چون خطاییست کز صواب گریخت

شعر تشکر , شعر در مورد تشکر , شعر درباره تشکر , شعر در وصف تشکر

شعر تیتراژ سریال تبریز در مه

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

تبریز را آورده است.

ساربانا بار بگشا زاشتران

شهر تبریز است و کوی دلبران

شعشع عرشی است این تبریز را

فرّ فردوسی است این پالیز را

هر زمانی موج روح انگیز جان

از فراز عرش بر تبریزیان

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر تیتراژ تبریز در مه

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

مفخر تبریز تویی شمس دین

گفتن اسرار تو دستور نیستشعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر در مورد تبریز

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

خداوندی شمس الدین تبریز

که بوی خالق جبار دارد

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

دانلود شعر تبریز در مه سالار عقیلی

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

روزگاری از خوشی لبریز بودم

مستأجر شهر پاک تبریز بودم

ایّام خوشی بود و بهشت بود سرایش

من عشوه‌گر صحنه‌ی پاییز بودم

فاش گویم که دست تقدیر بگرفت دستم

لیک خشنودم اگربا تو گلاویز بودم

با غنچه‌ی نورسته باغچه‌ی نگاهت

هردم چشم به راه روز رستاخیز بودم

تا اوج وصال به عرصه‌ی عشق

با کوه بزرگ اندوه بی چیز بودم

تا اوج وصال به عرصه‌ی عشق

با کوه بزرگ اندوه بی‌چیز بودم

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

دانلود شعر سریال تبریز در مه

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

هر آنکس که چو من آشنای تبریز است

به هرکجا که رود در هوای تبریز است

کجا روم به تفرج که روح عاشق من

اسیر این همه لطف و صفای تبریز است

فراز کوه دل انگیز ارغوانی رنگ

جهان گمشده زیر لوای تبریز است

چراغهای شب از دور چون جزیره نور

نشان روشن آتش سرای تبریز است

نسیم باغ گلستان صفای شاه گلی

مدام باد که عشرت فزای تبریز است

چه حالت است در آن ابر سرخ فام غروب

که چون کبوتر دل در فضای تبریز است

قسم به خرمن گلهای زرد دشت مغان

که خار حادثه دائم به پای تبریز است

چه حسنها که نهان مانده در غبار سیاه

چه غنچه‌ها که به گل خانه‌های تبریز است

عروس شهر توئی ای بهشت روی بخند

که خنده‌های تو خاطرگشای تبریز است

چه خوش بود که شبی از شراب خانه تو

چنان خورم که ندانم کجای تبریز است

تو گاه گاه سفر کن که فتنه بنشیند

که حسن روی تو دائم بلای تبریز است

نگاه چشم تو تنها نه دل ز مفتون برد

که این کرشمۀ خوش دل ربای تبریز است

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر ترکی تبریزی

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شمس تبریز کم سخن بود

شاهان همه صابر و امینند

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر به زبان ترکی تبریز

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

ز عشق حسن شمس الدین تبریز

میان عاشقان آثار برگوشعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر صائب تبریزی

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

شمس تبریز بشکند خم را

که ز نامش فلک بلرزیده

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر در مورد تبریز

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شمس تبریز صدقه جانت

بوسه ای یا کنار پوشیده

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر صایب تبریزی

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

آید آن روز که من نیز به تبریز روم

با دلی از شعف و هلهله لبریز روم

شهر استاد غزل شاعر شیرین گفتار

شهریارم که به کویش فرح انگیز روم

آید آنروز که با جان به سر کوی نگار

همچو برگی که فراریست ز پاییز روم

نیست آرام دلم، بهر هوایش ،چکنم

که از این بادیه ی مفسده انگیز روم

زیر پا توسن عشقیست که با نیم لگام

بفشارم دل و با ضربه ی مهمیز روم

خسرو عشق مدد کرد که با توسن عشق

بال و پر گیرم و با شهپر شبدیز روم

چون چکاوک که به سرشوق چمن میدارد

جان رها کرده به عشق سر جالیز روم

دارم امید که تا زنده کنم عهد قدیم

سوی تبریز خوش خاطره انگیز روم

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر درباره تبریز

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شهر تبریز است و مشگین مرز و بوم

کوی شمس و کعبه ملای روم

گر هوای کعبه داری یا که دیر

کاروانا رو که آبشخور بخیر

شهر تبریز است و پیر روزگار

سرگذشت او بهین آموزگار

ای که رخت از خانه ات بیرون فتاد

همت پاکان به همراه تو باد

شهر تبریز است و مهد انقلاب

آشیان شیر و شاهین و عقاب

به مهر از قدم می‌نهی یا به خشم

برو ای مسافر قدم روی چشم

شهرتبریز است وجان قربان جانان می‌کند

سرمه ی چشم از غبار پای مهمان می‌کند

ای که بار از شهر جانان بسته ای

بار خود با رشته ی جان بسته ای

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعرهای تبریزی

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

کیست آن مه خداوند شمس تبریز

خداخلقی عجیبی نامداریشعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعری برای تبریز

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

آی تبریزیم سن هارای و من هارا

سن شانلی بیر قیزیل دامار من قارا

قار یاغیش آغلیر هاوامیز گل آچاق

پنجره نی سن یاغیشا من قارا

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر در مورد تبریز

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

صادره از تبریز

زاده شده با غمهایش

این مولود دوم که نامش را مادر نهاد

شهره اش ارث پدری است

مختوم به همین نام و تمام

صادره از تبریز

با دوپای خسته از جستجو

با غباری از دلتنگی های زمانه

در روزگار تیرگی های ژرف

و گستاخی های ذهن های تب دار و مریض

صادره از همین دیار

با خنده های صورتی

نشسته روبرویم دخترکی در آینه

نه یارای رفتن دارد

نه توان ماندن….

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعر صائب تبریزی بهشت

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

آی تبریزیم گل بیر باخاق داغلارا

قاردا بوغولموش بولاغا باغلارا

گل بو قیشین آق بوزونا باخمیاق

آچاق قارا پنجره نی آقلارا

شعر در مورد تبریز

اشعار سید محمد مرکبیان

دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 04:43

اشعار سید محمد مرکبیان

اشعار سید محمد مرکبیان ,شعر های سید محمد مرکبیان,شعرهای سید محمد مرکبیان,اشعار سید محمد مرکبیان,اشعار سید محمد مرکبیان,زیباترین اشعار سید محمد مرکبیان,اشعار کوتاه سید محمد مرکبیان,شعرهای کوتاه سید محمد مرکبیان,اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان,اشعار ناب سید محمد مرکبیان,اشعار زیبای سید محمد مرکبیان,شعر سید محمد مرکبیان,شعر از سید محمد مرکبیان,شعر نو سید محمد مرکبیان,وبلاگ سید محمد مرکبیان,شعر های سید محمد مرکبیان,شعر سید محمد مرکبیان,شعرهای سید محمد مرکبیان,اشعار سید محمد مرکبیان,شعر از سید محمد مرکبیان,اشعار سید محمد مرکبیان,زیباترین اشعار سید محمد مرکبیان,اشعار کوتاه سید محمد مرکبیان,شعر نو سید محمد مرکبیان,شعرهای کوتاه سید محمد مرکبیان,اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان,اشعار ناب سید محمد مرکبیان,اشعار زیبای سید محمد مرکبیان,اشعار سید محمد مرکبیان,شعر های سید محمد مرکبیان,وبلاگ سید محمد مرکبیان

اشعار سید محمد مرکبیان

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد سید محمد مرکبیان برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

از کجا معلوم،

شاید فراموشی

جزوی از جهانِ عمیق بودن است.

حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ , اشعار عاشقانه حافظ , اشعار دیوان حافظ شیرازی

اشعار سید محمد مرکبیان

فایز دشتی , شعر فایز دشتی , اشعار فایز دشتی , اشعار زیبای فایز دشتی

شاید فراموش می‌کنیم

چرا که عمیق بوده‌ایم.

نیما یوشیج , شعر نیما یوشیج , اشعار نیما یوشیج , شعر نو نیما یوشیج

شعر های سید محمد مرکبیان

ملک الشعرای بهار , شعر ملک الشعرای بهار , اشعار ملک الشعرای بهار , آثار ملک الشعرای بهار , دیوان ملک الشعرای بهار

همان لحظه‌ای

که یک آن لفظِ احساسی را آمده‌ای.

می‌خواهم بگویم دوستت دارم

اگر چه انسان فراموش می‌کند

سهراب سپهری , اشعار سهراب سپهری , شعر سهراب سپهری , شعر نو سهراب سپهری

شعرهای سید محمد مرکبیان

فروغ فرخزاد , شعر فروغ فرخزاد , اشعار فروغ فرخزاد , زندگینامه فروغ فرخزاد , گناه فروغ فرخزاد

یلدا

پنجره ای ست

که هر سویش تو باشی

وقتِ عاشقانه شب‌زنده داری ست و

بی تو

بیشتر از هر شب تنهایی

اشعار عاشقانه شاملو , شعر شاملو , شعر عاشقانه شاملو , شعر های عاشقانه شاملو

اشعار سید محمد مرکبیان

حسین منزوی , شعر حسین منزوی , اشعار حسین منزوی , دیوان حسین منزوی

تنها عده ای اینگونه بزرگ می‌شوند

که پیری‌شان

از همان ابتدا کنارِ خردسالی‌شان لَم داده.

جملات عاشقانه برای همسر , جملات عاشقانه به همسر , جملات عاشقانه برای همسرم , جملات عاشقانه به همسرم

اشعار سید محمد مرکبیان

هوشنگ ابتهاج , شعر هوشنگ ابتهاج , اشعار هوشنگ ابتهاج , شعر سایه هوشنگ ابتهاج

تنها عده ای نیمه شب

در اتاق‌هایی با چراغ روشن زندگی می‌کنند.

آنها که حافظه‌ی کوتاه مدت‌شان،

خاطرات بلند مدت است.

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب زاییدن گربه , تعبیر خواب گاز گرفتن گربه , تعبیر خواب گربه سفید

زیباترین اشعار سید محمد مرکبیان

هاتف اصفهانی , شعر هاتف اصفهانی , اشعار هاتف اصفهانی , آثار و عکس هاتف اصفهانی

من را اگر برای تنهایی ات بخواهی

خیانت کرده ای

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

اشعار کوتاه سید محمد مرکبیان

ایرج میرزا , شعر ایرج میرزا , اشعار ایرج میرزا , شعر حجاب ایرج میرزا , دیوان ایرج میرزا

برای با من تنها بودن

قدمی اگر برداری

دوستم داشته ای.

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعرهای کوتاه سید محمد مرکبیان

قیصر امین پور , شعر قیصر امین پور , اشعار قیصر امین پور , قیصر امین پور کیست

گاهى دلم

براى بدترین‌هاى زندگیم هم تنگ میشه.

من خوب بودناشونو دیدم…

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

مهدی فرجی , شعر مهدی فرجی , اشعار مهدی فرجی , مهدی فرجی شاعر

بعدِ چهارده سال سیگارش را ترک کرده بود.

بهش گفتم چه حسی داری؟

گفت حس نترسیدن،

حالا دیگه هرکسی رو بخوام میتونم ترک کنم

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

اشعار ناب سید محمد مرکبیان

خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی

تنها یک روز است

که مى‌ فهمى “دیوار” یعنى چه.

آن روزى که رو به روى بهترین آدمهاى زندگیت مى‌ نشینى،

کلمه‌ ها به زبانت مى‌ رسند،

به شیارِ لبت چشم مى‌ دوزند

تا لب بگشایى وُ بیرون بریزند

اما تو به آنچه پیدا نیست

خیره مانده‌ اى وُ سکوت مى‌ کنى

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

اشعار زیبای سید محمد مرکبیان

سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی

راحت

همه چیز به آخر می‌ رسد ..

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

شعر سید محمد مرکبیان

رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی

تو هنوز در قطاری

و می‌ روی

ریل اما

خیلی وقت است

تمام شده ..

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

شعر از سید محمد مرکبیان

مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث

بهار، بی‌ حضورِ قدم‌ هات

کابوسِ این خوابِ زمستانی ست

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعر نو سید محمد مرکبیان

سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی

دوست دارم

شکوفه، بهانه‌ ی تو باشد

وَ تو

پیراهنِ تمامِ فصل‌ ها که در راهند…

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

وبلاگ سید محمد مرکبیان

حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق

بارها و بارها

دوست داشتنت را بغل گرفتم و دویدم

کاشکی،

آدم ها با دور شدن شان ،

دوست داشتن شان را هم می بردند

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعر های سید محمد مرکبیان

علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری

همیشه که نه

گاهی آدمی

دلش برای فاصله‌ها هم تنگ می‌شود

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

شعر سید محمد مرکبیان

محمدرضا شفیعی کدکنی , شعر محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی , آثار محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار عاشقانه محمدرضا شفیعی کدکنی

فاصله‌ی چشم‌ها تا لب

فاصله‌ی خنده تا خنده‌ای دیگر

و هر فاصله‌ای که شبیه دلتنگی

حس نیست‌ شدن چیزی را می‌دهد

که هنوز هست . . .

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعرهای سید محمد مرکبیان

علیرضا آذر , شعر علیرضا آذر , اشعار علیرضا آذر , آثار علیرضا آذر , اشعار عاشقانه علیرضا آذر

نه

نباید تو را به انزوای اتاق

به رنج ِ شعر

به فصل سردِ سینه ام بخوانم…

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

اشعار سید محمد مرکبیان

فریدون مشیری , شعر فریدون مشیری , اشعار فریدون مشیری , آثار فریدون مشیری , اشعار عاشقانه فریدون مشیری

تو یکبار برای همیشه

به مُهره سیاهِ نگاهت

تمامِ مُهره های حواسِ من را بُردی…

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

شعر از سید محمد مرکبیان

احمدرضا احمدی , شعر احمدرضا احمدی , اشعار احمدرضا احمدی , آثار احمدرضا احمدی , اشعار عاشقانه احمدرضا احمدی

نه

تو را نباید بخوانم

نباید…

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

اشعار سید محمد مرکبیان

علیرضا بدیع , شعر علیرضا بدیع , اشعار علیرضا بدیع , آثار علیرضا بدیع , اشعار عاشقانه علیرضا بدیع

تو هرگز به آغوش من باز نمی گردی

این سطر اول همه شعرهایی ست که نانوشته می مانند.

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

زیباترین اشعار سید محمد مرکبیان

علیرضا روشن , شعر علیرضا روشن , اشعار علیرضا روشن , آثار علیرضا روشن , اشعار عاشقانه علیرضا روشن

همه ی این ها برای توست

تا لبخندی بزنی

و من

آرام بگیرم

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

اشعار کوتاه سید محمد مرکبیان

ژاله اصفهانی , شعر ژاله اصفهانی , اشعار ژاله اصفهانی , آثار ژاله اصفهانی , اشعار عاشقانه ژاله اصفهانی

ساز دست هایم را کوک کرده ام

تو را می شناسند

مگر می شود

خاطره باشد و تو نباشی .. ؟

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

شعر نو سید محمد مرکبیان

خواجوی کرمانی , شعر خواجوی کرمانی , اشعار خواجوی کرمانی , آثار خواجوی کرمانی , اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی

کافی ست

نه با چشم

با دل ات

من را بخوانی.

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

شعرهای کوتاه سید محمد مرکبیان

قاآنی , شعر قاآنی , اشعار قاآنی , آثار قاآنی , اشعار عاشقانه قاآنی

خانه را از دوش عشق برداشتم ،

عکس را از قاب ،

یاد را از تخت

و قلبم را از کنار آینه ات .

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

روزبه بمانی , شعر روزبه بمانی , اشعار روزبه بمانی , آثار روزبه بمانی , اشعار عاشقانه روزبه بمانی

دوستی ، چمدانی شد برای من

تا قشنگیِ زندگی برای تو بماند …

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

اشعار ناب سید محمد مرکبیان

مونا برزویی , شعر مونا برزویی , اشعار مونا برزویی , آثار مونا برزویی , اشعار عاشقانه مونا برزویی

وقتی نمی‌رسی

شاید پایت را

جایی جا گذاشته‌ای

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

اشعار زیبای سید محمد مرکبیان

شیخ بهایی , شعر شیخ بهایی , اشعار شیخ بهایی , آثار شیخ بهایی , اشعار عاشقانه شیخ بهایی

وقتی نمی‌شود گذشت

باید دوست داشت

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

اشعار سید محمد مرکبیان

عبدالجبار کاکایی , شعر عبدالجبار کاکایی , اشعار عبدالجبار کاکایی , آثار عبدالجبار کاکایی , اشعار عاشقانه عبدالجبار کاکایی

این که باید

فراموش ات می کردم را هم

فراموش کردم

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شعر های سید محمد مرکبیان

یغما گلرویی , شعر یغما گلرویی , اشعار یغما گلرویی , آثار یغما گلرویی , اشعار عاشقانه یغما گلرویی

تو تکراری ترین حضور روزگار منی

و من عجیب

به آغوش تو

از آن سوی فاصله ها

خو گرفته ام

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

وبلاگ سید محمد مرکبیان

افشین یداللهی , شعر افشین یداللهی , اشعار افشین یداللهی , آثار افشین یداللهی , اشعار عاشقانه افشین یداللهی

لب‌هایت را بگذار سرجایش

بیا شب را قدم بزنیم

عاقبت چیزی که باید، می‌شود

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

اشعار سید محمد مرکبیان

منوچهر آتشی , شعر منوچهر آتشی , اشعار منوچهر آتشی , آثار منوچهر آتشی , اشعار عاشقانه منوچهر آتشی

همیشه

بزرگترین اتفاق‌های زندگی

از یک اتفاق

که به وقت اش

اتفاق می‌افتد شروع می‌شود …

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

شعر های سید محمد مرکبیان

فرخی سیستانی , شعر فرخی سیستانی , اشعار فرخی سیستانی , آثار فرخی سیستانی , اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

مرهمِ دردِ خیره شدن‌هات

نه حرفهای من بود

نه دستانم

نیست در من، جعبه‌ی کوچکی

که الفبایی بر آن

شکلِ خیره شدنِ تو را به خود گرفته باشد

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعرهای سید محمد مرکبیان

مریم حیدرزاده , شعر مریم حیدرزاده , اشعار مریم حیدرزاده , آثار مریم حیدرزاده , اشعار عاشقانه مریم حیدرزاده

هر خیره شدنت، تیله‌ای را از کودکی‌ام، کَم

وَ کوهی را از سوز خالی می‌کند

دهانم، دهانه‌ی آتش‌فشان

تنم، حالتِ ناشناخته‌ای از سوختگی

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

اشعار سید محمد مرکبیان

گروس عبدالملکیان , شعر گروس عبدالملکیان , اشعار گروس عبدالملکیان , آثار گروس عبدالملکیان , اشعار عاشقانه گروس عبدالملکیان

چه ناشیانه می‌میریم،

تو در خیره شدن‌های هر روز

من در آغوشِ سکوتِ شب‌ها

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

اشعار سید محمد مرکبیان

نادر نادرپور , شعر نادر نادرپور , اشعار نادر نادرپور , آثار نادر نادرپور , اشعار عاشقانه نادر نادرپور

ماهی ِ تُنگ کوچکی هم اگر بودم

فراموشم نمی‌شد دریا…

هیچ موجودی

نداشته‌هایش را فراموش نمی‌کند.

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

زیباترین اشعار سید محمد مرکبیان

حسین پناهی , شعر حسین پناهی , اشعار حسین پناهی , آثار حسین پناهی , اشعار عاشقانه حسین پناهی

می توانم به عکس‌ات نگاه کنم

وَ ظرافتِ تن‌ات را

در آغوش بگیرم

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

اشعار کوتاه سید محمد مرکبیان

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

در کادرِ ساکتِ تصویرت

زیر بال و پَرم را می‌گیری

بالا می‌روی

بالا می‌بَری

وَ پای نگرانی‌هایم را

از جاذبه‌ی زمین جدا می‌کنی

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

شعرهای کوتاه سید محمد مرکبیان

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

هر جای تن‌اش که دست می‌گذارم

از تو نمی‌رنجد

جهان چیزی از تو به دل نگرفته

جز من که سر می‌بَرم در سینه‌ام

وَ هرشب حرفم را گردن می‌زنم

تا ناگفته‌هایم به گردنِ تو نباشد

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

بگذار خودم به خودم بَد کرده باشم

حرفی نیست

به اندازه‌ی چند دقیقه‌ی آهنگی که دوست می‌داشتی

پا به پای صدای واژه‌ها

سرم را از چشمانم خالی می‌کنم

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

اشعار ناب سید محمد مرکبیان

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

تا صبح دیگر حرفی نیست

مگر تن‌اش

دست که می‌کشم

چیزی از تو

در سرم زبان باز کند.

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

اشعار زیبای سید محمد مرکبیان

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

می توان تلخ تر از دوری ات

اندوهی را تصور کرد؟

گُمان می کنم نه!

وَ اما جواب تو آری ست ..

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

شعر سید محمد مرکبیان

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

می شد تورا نداشت

می شد پیش تر از اینها

دستت را از دست داد ..

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

شعر از سید محمد مرکبیان

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

تو از من جلوتر ایستاده ای

به اندازه ی خوابِ نوزادی در گهواره

به قدری که آفتابِ فردا را پیش از من نوازش کنی

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

شعر نو سید محمد مرکبیان

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

تو راست می گفتی

می شد تلخ تر هم این روزها می گذشت

بماند که این فصل

بی تو گذشت ..

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

وبلاگ سید محمد مرکبیان

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

پُشتم را خالی می‌ کنی؛

می‌ میرم،

نمی‌ افتم

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

شعر سید محمد مرکبیان

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

تو اگر بخواهی

زندگی

آغوشِ دوست داشتنی‌ی خواهد شد 

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

شعر های سید محمد مرکبیان

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

تو اگر بخواهی

دست می کشم از مرگ

و هر آنچه را که برایم مانده است

در آغوش می کشم 

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

شعرهای سید محمد مرکبیان

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

به اندازه ی چهارده ساعت پرواز

به اندازه ی همه ی روزهای طولانیِ اینجا

دلم به اندازه ی تمام حسرت هام

تنگت است

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

اشعار سید محمد مرکبیان

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

به عکس های دو نفره مان نگاه می کنم

حالا 

دلم برای خودم تنگ می شود 
 
روزهایی که بیشتر می خندیدم

روزهایی که اتاق هوای بیشتری داشت

روزهایی که تو را داشتم 

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

شعر از سید محمد مرکبیان

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

امشب که برایت می‌نویسم

گریه‌ی تو

تنها موسیقی‌ست

که در رگ‌های خانه جریان دارد

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

اشعار سید محمد مرکبیان

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

و من چقدر گریه‌ات را

از چشمانت بیشتر دوست می‌دارم

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

زیباترین اشعار سید محمد مرکبیان

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

که می خواهم بمیرم و هیچگاه

به چشم نبینم 

گناه  من نیست

زیبا زنانه گریه می‌کنی

و شاعرانه گلایه 

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

اشعار کوتاه سید محمد مرکبیان

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

نگران نباش

تقدیری در کار نیست

کابوس دیده‌ایم 

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

شعر نو سید محمد مرکبیان

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

از دست های تو

کارهای خارق العاده ای بر می آید

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

شعرهای کوتاه سید محمد مرکبیان

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

همانجا که هستی ، بمان

اجازه‌ بده شعرها از من برایت بنویسند

اجازه بده برایت بخوانم

تا چه اندازه‌ از بدوِ دوست داشتنت

پیراهنِ فصل ها

زیباتر شده است

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

کنارِ لبانت ، کناره می‌گیرم

و تمامِ حرف‌های دلم را

از دهان‌ات می‌شنوم

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

اشعار ناب سید محمد مرکبیان

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

در فاصله‌ی پیشانیِ تو

تا سایه‌ات

جنگل سبزی‌ست

که پرنده‌های من

آنجا آرام می‌گیرند

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

اشعار زیبای سید محمد مرکبیان

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

باید

خودم را

بگذارم کنارِ خودم

و پیاده‌رو را

تا آخرین سنگفرش

شانه به شانه راه برویم

غروبی آرام

برای یک تنهایی دونفره 

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

اشعار سید محمد مرکبیان

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

نمی توان سینه ای را شکافت

و دید

تا چه اندازه درد

در انسان ته نشین شده است

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

شعر های سید محمد مرکبیان

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

باید ضربه را خورد

باید دور شد و رفت

زخم های امسال

اصابت دردهایی ست 

که دو سال پیش خورده ایم 

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

وبلاگ سید محمد مرکبیان

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

همین که مرا می فهمی وُ

اجازه می دهی قلبم

بر گودی دستت آرام بگیرد، خوب است.

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

اشعار سید محمد مرکبیان

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

همین که هر از گاهی شانه هایم را

به دستانِ نخیِ بادبادک‌های بهار می سپاری،

خوب است.

شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی

شعر های سید محمد مرکبیان

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

همین که می گویی “می روم” وُ

شبیهِ آمدنت قدم بر می داری،

خوب است.

شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی

شعرهای سید محمد مرکبیان

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

همین روزگاری که تو در حاشیه اش،

پرُ رنگتر از متنِ زندگی هستی،

خوب است.

سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی

اشعار سید محمد مرکبیان

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

همین که تو انسانی وُ من شبیهِ تو تنها می شوم،

مثالِ تو می گریم وُ

نزدیکِ تو می خندم، خوب است.

فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی

اشعار سید محمد مرکبیان

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

همین،

همین های کوچکی

که جدی تر از اخبار مهمِ روز است،

برای دلهُره‌ی آینه و فردای من،

خوب است

ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو

زیباترین اشعار سید محمد مرکبیان

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

آفتاب تکیه داده به شانه ات

آینده به اِتکای خنده ات پیشِ روم ایستاده

آنچه در تو

نشانِ ماندن در من است

خلاصه شده در سه حرف

عشق …

وَ تمام  …

وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی

اشعار کوتاه سید محمد مرکبیان

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

پیش می آید

این چنین بی پروا، بی مقدمه

دست بر کمر عشق بگذارم و …

از میانه های شب، با تو همآغوش شوم

محتشم کاشانی , شعر محتشم کاشانی , اشعار محتشم کاشانی , زندگینامه محتشم کاشانی

شعرهای کوتاه سید محمد مرکبیان

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

پیش می آید

این چنین زخم خورده،

خودم را بیابم و روح مجروحم را

دست تن گرم تو بسپارم

فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی

اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

پیش می آید

چشم بسته از تردد بی رحم خیابان بگذرم و

با تو به تماشای دستان خالی مرگ بنشینم

سیمین بهبهانی ,شعر سیمین بهبهانی , اشعار سیمین بهبهانی , چرا رفتی سیمین بهبهانی , اشعار سیاسی سیمین بهبهانی

اشعار ناب سید محمد مرکبیان

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

پیش می آید من شعری ننویسم …

هرگز اما

نمی شود با تـــو باشم و

شاعرانگی هایم را از یاد ببرم …!

اشعار سید محمد مرکبیان